ترجمه Mesal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مياني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌رف‌ وسط‌.

Mesal به چه معناست و Mesal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesal

مياني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مياني‌, ترجمه مياني‌, کلمات شبیه مياني‌ , بط‌رف‌ وسط‌. به لاتین
دانلود فایل ها