ترجمه Mesalliance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيوند ناجور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازدواج‌ با زير دستان‌.

Mesalliance به چه معناست و Mesalliance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesalliance

پيوند ناجور به خارجی , ریشه انگلیسی پيوند ناجور, ترجمه پيوند ناجور, کلمات شبیه پيوند ناجور , ازدواج‌ با زير دستان‌. به لاتین
دانلود فایل ها