ترجمه Mesopotamia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بين‌ النهرين‌. می باشد

Mesopotamia به چه معناست و Mesopotamia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesopotamia

بين‌ النهرين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بين‌ النهرين‌., ترجمه بين‌ النهرين‌., کلمات شبیه بين‌ النهرين‌.
دانلود فایل ها