ترجمه Mesterpiece در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاهكار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كار استادانه‌ , در فارسی : كار بي‌ نظ‌ير.

Mesterpiece به چه معناست و Mesterpiece یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mesterpiece

شاهكار به خارجی , ریشه انگلیسی شاهكار, ترجمه شاهكار, کلمات شبیه شاهكار , كار استادانه‌ به لاتین , كار بي‌ نظ‌ير. به لاتین
دانلود فایل ها