ترجمه Metabolism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوخت‌ وساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دگرگوني‌ , در فارسی : متابوليزم‌ , به فارسی : تحولات‌ بدن‌ موجود

Metabolism به چه معناست و Metabolism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metabolism

سوخت‌ وساز به خارجی , ریشه انگلیسی سوخت‌ وساز, ترجمه سوخت‌ وساز, کلمات شبیه سوخت‌ وساز , دگرگوني‌ به لاتین , متابوليزم‌ به لاتین , تحولات‌ بدن‌ موجود خارجی
دانلود فایل ها