ترجمه Metalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ezillatem) جوشكاري‌ برقي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بافلز كار كردن‌

Metalize به چه معناست و Metalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metalize

(ezillatem) جوشكاري‌ برقي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ezillatem) جوشكاري‌ برقي‌ كردن‌, ترجمه (ezillatem) جوشكاري‌ برقي‌ كردن‌, کلمات شبیه (ezillatem) جوشكاري‌ برقي‌ كردن‌ , بافلز كار كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها