ترجمه Metallography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فلزات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌العه‌ الياژهاي‌ فلزي‌.

Metallography به چه معناست و Metallography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metallography

فلزات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فلزات‌, ترجمه فلزات‌, کلمات شبیه فلزات‌ , مط‌العه‌ الياژهاي‌ فلزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها