ترجمه Metaphse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ش‌.) يكي‌ از مراحل‌ تقسيم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پس‌ گاه‌.

Metaphse به چه معناست و Metaphse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metaphse

(ز.ش‌.) يكي‌ از مراحل‌ تقسيم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ش‌.) يكي‌ از مراحل‌ تقسيم‌, ترجمه (ز.ش‌.) يكي‌ از مراحل‌ تقسيم‌, کلمات شبیه (ز.ش‌.) يكي‌ از مراحل‌ تقسيم‌ , پس‌ گاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها