ترجمه Metastable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ ثبات‌ مختصر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كم‌ ثبات‌.

Metastable به چه معناست و Metastable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metastable

داراي‌ ثبات‌ مختصر به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ ثبات‌ مختصر, ترجمه داراي‌ ثبات‌ مختصر, کلمات شبیه داراي‌ ثبات‌ مختصر , كم‌ ثبات‌. به لاتین




دانلود فایل ها