ترجمه Metazoan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياخته‌. می باشد

Metazoan به چه معناست و Metazoan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metazoan

ياخته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ياخته‌., ترجمه ياخته‌., کلمات شبیه ياخته‌.
دانلود فایل ها