ترجمه Metazoan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (laozatem) چند ياخته‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانور چند ياخته‌اي‌ , در فارسی : پر

Metazoan به چه معناست و Metazoan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metazoan

(laozatem) چند ياخته‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (laozatem) چند ياخته‌اي‌, ترجمه (laozatem) چند ياخته‌اي‌, کلمات شبیه (laozatem) چند ياخته‌اي‌ , جانور چند ياخته‌اي‌ به لاتین , پر به لاتین
دانلود فایل ها