ترجمه Meter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با متر اندازه‌ گيري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنجيدن‌ , در فارسی : اندازه‌ گيري‌ كردن‌

Meter به چه معناست و Meter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meter

با متر اندازه‌ گيري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با متر اندازه‌ گيري‌ كردن‌, ترجمه با متر اندازه‌ گيري‌ كردن‌, کلمات شبیه با متر اندازه‌ گيري‌ كردن‌ , سنجيدن‌ به لاتین , اندازه‌ گيري‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها