ترجمه Method در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسلوب‌ , در فارسی : ط‌ريقه‌.

Method به چه معناست و Method یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Method

روش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روش‌, ترجمه روش‌, کلمات شبیه روش‌ , اسلوب‌ به لاتین , ط‌ريقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها