ترجمه Methodism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متديست‌ ‘. می باشد

Methodism به چه معناست و Methodism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Methodism

متديست‌ ‘. به خارجی , ریشه انگلیسی متديست‌ ‘., ترجمه متديست‌ ‘., کلمات شبیه متديست‌ ‘.
دانلود فایل ها