ترجمه Methodologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسلوب‌ شناس‌. می باشد

Methodologist به چه معناست و Methodologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Methodologist

اسلوب‌ شناس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اسلوب‌ شناس‌., ترجمه اسلوب‌ شناس‌., کلمات شبیه اسلوب‌ شناس‌.
دانلود فایل ها