ترجمه Methyl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) متيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريشه‌ يك‌ ظ‌رفيتي‌ هيدروكربن‌ بفرمول‌ 3HC.

Methyl به چه معناست و Methyl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Methyl

(ش‌.) متيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) متيل‌, ترجمه (ش‌.) متيل‌, کلمات شبیه (ش‌.) متيل‌ , ريشه‌ يك‌ ظ‌رفيتي‌ هيدروكربن‌ بفرمول‌ 3HC. به لاتین
دانلود فایل ها