ترجمه Methylene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) ريشه‌ دو ظ‌رفيتي‌ هيدروكربن‌ بفرمول‌ =2HC می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متيلين‌.

Methylene به چه معناست و Methylene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Methylene

(ش‌.) ريشه‌ دو ظ‌رفيتي‌ هيدروكربن‌ بفرمول‌ =2HC به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) ريشه‌ دو ظ‌رفيتي‌ هيدروكربن‌ بفرمول‌ =2HC, ترجمه (ش‌.) ريشه‌ دو ظ‌رفيتي‌ هيدروكربن‌ بفرمول‌ =2HC, کلمات شبیه (ش‌.) ريشه‌ دو ظ‌رفيتي‌ هيدروكربن‌ بفرمول‌ =2HC , متيلين‌. به لاتین
دانلود فایل ها