ترجمه Meticulous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باريك‌ بين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيلي‌ دقيق‌ , در فارسی : وسواسي‌ , به فارسی : ترسو , سایر ترجمه ها : كمرو.

Meticulous به چه معناست و Meticulous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Meticulous

باريك‌ بين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باريك‌ بين‌, ترجمه باريك‌ بين‌, کلمات شبیه باريك‌ بين‌ , خيلي‌ دقيق‌ به لاتین , وسواسي‌ به لاتین , ترسو خارجی , كمرو. در زبان
دانلود فایل ها