ترجمه Metonymy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بديع‌) كنايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجاز , در فارسی : ذكر كلمه‌اي‌ بمنظ‌ور ديگري‌ (غير

Metonymy به چه معناست و Metonymy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metonymy

(بديع‌) كنايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (بديع‌) كنايه‌, ترجمه (بديع‌) كنايه‌, کلمات شبیه (بديع‌) كنايه‌ , مجاز به لاتین , ذكر كلمه‌اي‌ بمنظ‌ور ديگري‌ (غير به لاتین
دانلود فایل ها