ترجمه Metric Ton در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تن‌ متريك‌ يا تن‌ هزار كيلويي‌. می باشد

Metric Ton به چه معناست و Metric Ton یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metric Ton

تن‌ متريك‌ يا تن‌ هزار كيلويي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تن‌ متريك‌ يا تن‌ هزار كيلويي‌., ترجمه تن‌ متريك‌ يا تن‌ هزار كيلويي‌., کلمات شبیه تن‌ متريك‌ يا تن‌ هزار كيلويي‌.
دانلود فایل ها