ترجمه Metrist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسي‌ كه‌ در متر كردن‌ مهارت‌ دارد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سازنده‌ نظ‌م‌ وشعر.

Metrist به چه معناست و Metrist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metrist

كسي‌ كه‌ در متر كردن‌ مهارت‌ دارد به خارجی , ریشه انگلیسی كسي‌ كه‌ در متر كردن‌ مهارت‌ دارد, ترجمه كسي‌ كه‌ در متر كردن‌ مهارت‌ دارد, کلمات شبیه كسي‌ كه‌ در متر كردن‌ مهارت‌ دارد , سازنده‌ نظ‌م‌ وشعر. به لاتین
دانلود فایل ها