ترجمه Metropolitan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ پايتخت‌ يا شهر عمده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌راني‌.

Metropolitan به چه معناست و Metropolitan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Metropolitan

وابسته‌ به‌ پايتخت‌ يا شهر عمده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ پايتخت‌ يا شهر عمده‌, ترجمه وابسته‌ به‌ پايتخت‌ يا شهر عمده‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ پايتخت‌ يا شهر عمده‌ , مط‌راني‌. به لاتین
دانلود فایل ها