ترجمه Mezzanine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشكوب‌ كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ اشكوب‌ كه‌ ميان‌ دو ط‌بقه‌ ساختمان‌

Mezzanine به چه معناست و Mezzanine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mezzanine

اشكوب‌ كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشكوب‌ كوتاه‌, ترجمه اشكوب‌ كوتاه‌, کلمات شبیه اشكوب‌ كوتاه‌ , نيم‌ اشكوب‌ كه‌ ميان‌ دو ط‌بقه‌ ساختمان‌ به لاتین
دانلود فایل ها