ترجمه Michael در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميكائيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميخائيل‌ , در فارسی : فرشته‌ اعظ‌م‌.

Michael به چه معناست و Michael یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Michael

ميكائيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميكائيل‌, ترجمه ميكائيل‌, کلمات شبیه ميكائيل‌ , ميخائيل‌ به لاتین , فرشته‌ اعظ‌م‌. به لاتین
دانلود فایل ها