خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34572 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34572','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34572 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Michael به فارسی

ترجمه Michael در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميكائيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميخائيل‌ , در فارسی : فرشته‌ اعظ‌م‌.

Michael به چه معناست و Michael یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Michael

ميكائيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميكائيل‌, ترجمه ميكائيل‌, کلمات شبیه ميكائيل‌ , ميخائيل‌ به لاتین , فرشته‌ اعظ‌م‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: