ترجمه Micro در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پروانه‌ بيد خيلي‌ ريز. می باشد

Micro به چه معناست و Micro یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Micro

پروانه‌ بيد خيلي‌ ريز. به خارجی , ریشه انگلیسی پروانه‌ بيد خيلي‌ ريز., ترجمه پروانه‌ بيد خيلي‌ ريز., کلمات شبیه پروانه‌ بيد خيلي‌ ريز.
دانلود فایل ها