ترجمه Micro در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميليونيم‌ , در فارسی : ميكرو.

Micro به چه معناست و Micro یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Micro

ريز به خارجی , ریشه انگلیسی ريز, ترجمه ريز, کلمات شبیه ريز , ميليونيم‌ به لاتین , ميكرو. به لاتین
دانلود فایل ها