ترجمه Microcode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز برنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستورالعمل‌ هاي‌ ريز.

Microcode به چه معناست و Microcode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microcode

ريز برنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريز برنامه‌, ترجمه ريز برنامه‌, کلمات شبیه ريز برنامه‌ , دستورالعمل‌ هاي‌ ريز. به لاتین
دانلود فایل ها