ترجمه Microfilm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فيلم‌ خيلي‌ كوچك‌ براي‌ عكس‌ هاي‌ خيلي‌ ريز. می باشد

Microfilm به چه معناست و Microfilm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microfilm

فيلم‌ خيلي‌ كوچك‌ براي‌ عكس‌ هاي‌ خيلي‌ ريز. به خارجی , ریشه انگلیسی فيلم‌ خيلي‌ كوچك‌ براي‌ عكس‌ هاي‌ خيلي‌ ريز., ترجمه فيلم‌ خيلي‌ كوچك‌ براي‌ عكس‌ هاي‌ خيلي‌ ريز., کلمات شبیه فيلم‌ خيلي‌ كوچك‌ براي‌ عكس‌ هاي‌ خيلي‌ ريز.
دانلود فایل ها