ترجمه Microfilm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز فيلم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميكرو فيلم‌.

Microfilm به چه معناست و Microfilm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microfilm

ريز فيلم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريز فيلم‌, ترجمه ريز فيلم‌, کلمات شبیه ريز فيلم‌ , ميكرو فيلم‌. به لاتین
دانلود فایل ها