ترجمه Micrographics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز نگاره‌سازي‌. می باشد

Micrographics به چه معناست و Micrographics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Micrographics

ريز نگاره‌سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ريز نگاره‌سازي‌., ترجمه ريز نگاره‌سازي‌., کلمات شبیه ريز نگاره‌سازي‌.
دانلود فایل ها