ترجمه Micron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميليونيم‌ متر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميكرون‌.

Micron به چه معناست و Micron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Micron

ميليونيم‌ متر به خارجی , ریشه انگلیسی ميليونيم‌ متر, ترجمه ميليونيم‌ متر, کلمات شبیه ميليونيم‌ متر , ميكرون‌. به لاتین
دانلود فایل ها