ترجمه Microspore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هاگ‌ ريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخم‌ ميكروب‌ ريز , در فارسی : خردهاگ‌.

Microspore به چه معناست و Microspore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microspore

هاگ‌ ريز به خارجی , ریشه انگلیسی هاگ‌ ريز, ترجمه هاگ‌ ريز, کلمات شبیه هاگ‌ ريز , تخم‌ ميكروب‌ ريز به لاتین , خردهاگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها