ترجمه Microwave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز موج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميكرو ويو.

Microwave به چه معناست و Microwave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Microwave

ريز موج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريز موج‌, ترجمه ريز موج‌, کلمات شبیه ريز موج‌ , ميكرو ويو. به لاتین
دانلود فایل ها