ترجمه Middle Sized در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ اندازه‌متوسط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميان‌ اندازه‌.

Middle Sized به چه معناست و Middle Sized یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Middle Sized

داراي‌ اندازه‌متوسط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ اندازه‌متوسط‌, ترجمه داراي‌ اندازه‌متوسط‌, کلمات شبیه داراي‌ اندازه‌متوسط‌ , ميان‌ اندازه‌. به لاتین
دانلود فایل ها