ترجمه Midrash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفسير كتاب‌ مقدس‌ يهود. می باشد

Midrash به چه معناست و Midrash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Midrash

تفسير كتاب‌ مقدس‌ يهود. به خارجی , ریشه انگلیسی تفسير كتاب‌ مقدس‌ يهود., ترجمه تفسير كتاب‌ مقدس‌ يهود., کلمات شبیه تفسير كتاب‌ مقدس‌ يهود.
دانلود فایل ها