ترجمه Midsection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ مياني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميان‌ بخش‌.

Midsection به چه معناست و Midsection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Midsection

قط‌عه‌ مياني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌ مياني‌, ترجمه قط‌عه‌ مياني‌, کلمات شبیه قط‌عه‌ مياني‌ , ميان‌ بخش‌. به لاتین
دانلود فایل ها