ترجمه Midshipman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشجوي‌ سال‌ دوم‌ نيروي‌ دريايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناو اموز.

Midshipman به چه معناست و Midshipman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Midshipman

دانشجوي‌ سال‌ دوم‌ نيروي‌ دريايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانشجوي‌ سال‌ دوم‌ نيروي‌ دريايي‌, ترجمه دانشجوي‌ سال‌ دوم‌ نيروي‌ دريايي‌, کلمات شبیه دانشجوي‌ سال‌ دوم‌ نيروي‌ دريايي‌ , ناو اموز. به لاتین
دانلود فایل ها