ترجمه Midweek در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميان‌ هفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چهارشنبه‌.

Midweek به چه معناست و Midweek یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Midweek

ميان‌ هفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميان‌ هفته‌, ترجمه ميان‌ هفته‌, کلمات شبیه ميان‌ هفته‌ , چهارشنبه‌. به لاتین
دانلود فایل ها