ترجمه Mien در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وضع‌ , در فارسی : قيافه‌ , به فارسی : ظ‌اهر.

Mien به چه معناست و Mien یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mien

سيما به خارجی , ریشه انگلیسی سيما, ترجمه سيما, کلمات شبیه سيما , وضع‌ به لاتین , قيافه‌ به لاتین , ظ‌اهر. خارجی
دانلود فایل ها