ترجمه Migratory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌به‌ مهاجرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهاجرت‌ كننده‌ , در فارسی : جابجا شونده‌.

Migratory به چه معناست و Migratory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Migratory

وابسته‌به‌ مهاجرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌به‌ مهاجرت‌, ترجمه وابسته‌به‌ مهاجرت‌, کلمات شبیه وابسته‌به‌ مهاجرت‌ , مهاجرت‌ كننده‌ به لاتین , جابجا شونده‌. به لاتین
دانلود فایل ها