ترجمه Mike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخفف‌ اسم‌ خاص‌ ميكائيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخفف‌ كلمه‌ ميكروفون‌.

Mike به چه معناست و Mike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mike

مخفف‌ اسم‌ خاص‌ ميكائيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مخفف‌ اسم‌ خاص‌ ميكائيل‌, ترجمه مخفف‌ اسم‌ خاص‌ ميكائيل‌, کلمات شبیه مخفف‌ اسم‌ خاص‌ ميكائيل‌ , مخفف‌ كلمه‌ ميكروفون‌. به لاتین
دانلود فایل ها