ترجمه Milch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوشا , در فارسی : دوشيدن‌ , به فارسی : شير دوشيدن‌.

Milch به چه معناست و Milch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milch

شيرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيرده‌, ترجمه شيرده‌, کلمات شبیه شيرده‌ , دوشا به لاتین , دوشيدن‌ به لاتین , شير دوشيدن‌. خارجی
دانلود فایل ها