ترجمه Miles Gloriosus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرباز لاف‌ زن‌ ومغرور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاخان‌.

Miles Gloriosus به چه معناست و Miles Gloriosus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Miles Gloriosus

سرباز لاف‌ زن‌ ومغرور به خارجی , ریشه انگلیسی سرباز لاف‌ زن‌ ومغرور, ترجمه سرباز لاف‌ زن‌ ومغرور, کلمات شبیه سرباز لاف‌ زن‌ ومغرور , چاخان‌. به لاتین
دانلود فایل ها