ترجمه Milestone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميل‌ خود شمار نشان‌ گذاري‌ كردن‌. می باشد

Milestone به چه معناست و Milestone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milestone

ميل‌ خود شمار نشان‌ گذاري‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميل‌ خود شمار نشان‌ گذاري‌ كردن‌., ترجمه ميل‌ خود شمار نشان‌ گذاري‌ كردن‌., کلمات شبیه ميل‌ خود شمار نشان‌ گذاري‌ كردن‌.
دانلود فایل ها