ترجمه Milkweed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) پادزهر رسمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استبرق‌.

Milkweed به چه معناست و Milkweed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milkweed

(گ‌.ش‌.) پادزهر رسمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) پادزهر رسمي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) پادزهر رسمي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) پادزهر رسمي‌ , استبرق‌. به لاتین
دانلود فایل ها