ترجمه Milky Way در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پستان‌ زن‌. می باشد

Milky Way به چه معناست و Milky Way یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milky Way

پستان‌ زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پستان‌ زن‌., ترجمه پستان‌ زن‌., کلمات شبیه پستان‌ زن‌.
دانلود فایل ها