ترجمه Millboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقواي‌ كلفت‌.

Millboard به چه معناست و Millboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millboard

مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌, ترجمه مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌, کلمات شبیه مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌ , مقواي‌ كلفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها