خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34740 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34740','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34740 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Millboard به فارسی

ترجمه Millboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقواي‌ كلفت‌.

Millboard به چه معناست و Millboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millboard

مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌, ترجمه مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌, کلمات شبیه مقواي‌ جلد كتاب‌ وامثال‌ ان‌ , مقواي‌ كلفت‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: