ترجمه Millennial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جشن‌ هزار ساله‌. می باشد

Millennial به چه معناست و Millennial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millennial

جشن‌ هزار ساله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جشن‌ هزار ساله‌., ترجمه جشن‌ هزار ساله‌., کلمات شبیه جشن‌ هزار ساله‌.
دانلود فایل ها