ترجمه Millinery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاهدوزي‌. می باشد

Millinery به چه معناست و Millinery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millinery

كلاهدوزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلاهدوزي‌., ترجمه كلاهدوزي‌., کلمات شبیه كلاهدوزي‌.
دانلود فایل ها