ترجمه Milling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنب‌ وجوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمل‌ اسياب‌ كردن‌ , در فارسی : ارد سازي‌ , به فارسی : زنجيره‌ سكه‌.

Milling به چه معناست و Milling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milling

جنب‌ وجوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنب‌ وجوش‌, ترجمه جنب‌ وجوش‌, کلمات شبیه جنب‌ وجوش‌ , عمل‌ اسياب‌ كردن‌ به لاتین , ارد سازي‌ به لاتین , زنجيره‌ سكه‌. خارجی
دانلود فایل ها